Die geleden heeft onder Pontius Pilatus - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus
God en/in het lijden van de mens

Uitverkocht

Op het eerste gezicht lijkt de christelijke geloofsbelijdenis grotendeels te bestaan uit een reeks beweringen die te maken hebben met zogenaamde bovennatuurlijke werkelijkheden. Toch is deze belijdenis gegrondvest op zeer concreet historische gebeurtenissen. Zo wordt er beleden dat Jezus van Nazareth “geleden heeft onder Pontius Pilatus”. De aandacht voor de historische details in dit geloofsartikel is treffend en zegt veel over de plaats die de geschiedenis - in al haar gebrokenheid - inneemt in de christelijke geloofsbeleving. LOGOS XII wil dieper ingaan op de christelijke houding t.o.v. het lijden met bijzondere aandacht voor de betekenis van het lijden in het licht van ons geloof in een liefdevolle God.

Auteur(s): De Saeger, Luc, Merrigan, Terrence
Uitgever: Halewijn
Reeks: LOGOS
Uitvoering: 150 pagina's , 23,5 x 14,5 cm
ISBN: 978-90-8528-423-9
Artikelcode: 571

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen