Schriftlezingen - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE
 

SCHRIFTLEZINGEN

Ideaal als hulpmiddel bij het samen vieren van de eucharistie

Deze vouwblaadjes bieden voor elke zondag een leidraad bij de eucharistie. Ze zijn een hulp om als gemeenschap samen te vieren. Naast de lezingen bevatten ze suggesties voor voorbeden en een openings- en slotgebed. Ook tips voor gezamenlijke zang en duiding bij het evangelie komen aan bod.

Naast het gewone jaarabonnement kunnen voor bepaalde feestdagen nog extra exemplaren worden bijbesteld, zie de bestelbon.

Abonneren:

Jaarabonnement: € 24
Vanaf 26 abonnementen: € 19,50/abonnement
Vanaf 126 abonnementen: € 14,50/abonnement

Verzendingskosten:
1-5 exemplaren:
België: € 9,60/jaar
Nederland: € 19,60/jaar
Vanaf 6 exemplaren wordt de reële portkost aangerekend.

De verzending gebeurt om de twee maanden. Een jaarabonnement start altijd bij de start van het liturgisch jaar, in november.
Gelieve daarom tegen uiterlijk 25 oktober uw abonnement te (her)bevestigen.

Zend de ingevulde bestelbon, liefst per mail, aan schriftlezingen@kerknet.be. Na de bevestiging sturen wij u per mail of per post de factuur. Gelieve deze factuur zo vlug mogelijk te voldoen. De verzendingen en/of ophalingen gebeuren om de twee maanden.