Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL) - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE
 


Het Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL) was een driemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit in Vlaanderen en Nederland dat een eigen plaats innam op het gebied van levensbeschouwelijke en religieuze zingeving, op het knooppunt van de joods-christelijke traditie met de cultureel-maatschappelijke context waarin wij vandaag leven.

Het Tijdschrift zal niet meer verschijnen en abonneren is dus niet meer mogelijk. Deze nummers kan je nog apart bestellen:

- Jaargang 78 nr. 4 (okt-dec 2022): Eenzaamheid

- Jaargang 78 nr. 1 (jan-mrt 2022): Charles de Foucauld