Privacy - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE
 

Privacyverklaring en cookies

Halewijn NV respecteert de privacy van bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de klant verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  Door onze website te bezoeken, te gebruiken of door u te registreren, stemt de klant in met de privacy verklaring van Halewijn, zoals het hieronder uiteen wordt gezet. 

Doelstellingen van de gegevensverwerking

Halewijn verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar diensten.  Wanneer u ons een e-mail stuurt of voor de aankoop van een publicatie via de website of voor het ontvangen van een nieuwsbrief dient u uitdrukkelijk gegevens mee te delen.  

Andere gegevens worden door onszelf op een geautomatiseerde manier verzameld door cookies en andere systemen die informatie verzamelen.  De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden opgenomen en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de verwerker van de persoonsgegevens, de NV Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, BE 0405 998 646. 

Gegevens worden bij Halewijn.be niet langer bewaard dan nodig om je bestelling of verzoek te kunnen uitvoeren.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden of aan partners van Halewijn.be behoudens wanneer nodig voor de uitvoering van uw bestelling en uitsluitend daarvoor.

De gegevens die worden verwerkt:

Bestelling: Als je een bestelling plaatst moet je persoonsgegevens doorgeven.  Daartoe slaan we de volgende informatie op naam en voornaam, aanspreektitel, e-mail adres, postadres, en een telefoonnummer.  Deze gegevens worden verwerkt om je bestelling te kunnen uitvoeren en om je op de hoogte te houden over je bestelling.  We geven je gegevens ook aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor je bestelling, bijvoorbeeld bezorgdiensten en het distributiecentrum.  Wij eisen van de derden waarmee we samenwerken om je bestelling uit te voeren dat zij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij.  

U kunt tijdens de bestelling kiezen om uw persoonsgegevens te laten onthouden via een cookie.  Dit maakt het u makkelijker bij een volgende bestelling op onze website.

Nieuwsbrieven: Je kan je aanmelden voor onze nieuwsbrief.  Daartoe slaan we volgende gegevens op: e-mail adres.  Zo blijf je op de hoogte van onze acties, nieuws en aanbiedingen.  Uw e-mail adres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst met abonnees op onze nieuwsbrief.  Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt uitschrijven van onze nieuwsbrief.

Contactname: wanneer u een e-mail stuurt aan Halewijn.be dan worden uw e-mail adres en de inhoud van uw e-mail opgeslagen voor de duur nodig om te kunnen antwoorden op uw e-mail of uw verzoek te kunnen afhandelen.

Recht op inzage en correctie

U heeft recht op inzage, verbetering en schrapping van uw persoonsgegevens in ons bestand.  U kunt zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  U kan hiertoe een e-mail sturen naar halewijn.uitgaven@kerknet.be waarna gevolg zal worden gegeven aan uw verzoek. 

De verwerking van persoonsgegevens door Halewijn.be is onderworpen aan het Belgische recht en meer specifiek de Wet van 8 december 1992 (de "Privacywet") en de Algemene Verordening Persoonsgegevens EU 2016/679 van 27 april 2016.  De aankoop van onze producten en het gebruik van onze website houdt uw toestemming in met ons Privacy beleid.  Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast. De wijzigingen worden automatisch van kracht na de publicatie ervan online op onze website. 

COOKIES

Halewijn.be maakt gebruik van cookies op zijn website .  Bij een bezoek op de website Halewijn.be kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw PC, laptop, smartphone of tablet of die toegang verkrijgen tot de informatie die reeds op uw apparaten is opgeslagen. Deze bestanden bestaan uit cookies (en overige technieken).

Wat zijn cookies: cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiel apparaat opslaat wanneer je onze webwinkel gebruikt of onze website bezoekt. 

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.  

Google Analytics

Halewijn.be maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en waardoor wij statistieken kunnen verzamelen over het gebruik van onze website en onze webwinkel door de klanten en gebruikers.  Door dit te meten kunnen wij ons aanbod blijvend verbeteren.  Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, en meer bepaald het privacy beleid van Google Analytics.

Facebook en Twitter

Op de website Halewijn.be zijn knoppen aangebracht van Facebook of Twitter om de inhoud van Halewijn.be te kunnen delen op deze twee social media kanalen. Deze knoppen worden op de website Halewijn.be gezet door code die door Facebook en Twitter zelf worden aangeleverd. Deze codes plaatsen een cookie.  Lees de privacy verklaringen van Facebook en Twitter om te zien wat zij doen met de persoonsgegevens die zij via de cookies verwerken.

Als je niet wil dat websites cookies op jouw apparaten opslaan, kan je je browserinstellingen aanpassen.  Je kan je browser zo instellen dat hij alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. Je kan reeds geplaatste cookies verwijderen.  Let wel, als je geen gebruik wil maken van cookies dat wij niet kunnen garanderen dat onze diensten op de website naar behoren werken.  Het kan zijn dat er bepaalde functies van de website of van de webwinkel niet meer werken of verloren gaan.

Bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.  Met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van de opvraging en de gegevens die de browser van een gebruiker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyse van bezoek en klikgedrag op de website waarmee wij de werking van de website en ons aanbod optimaliseren.

Toepasselijk recht

Alle geschillen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgische recht en voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.