Katholiek Onderwijs in België - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Katholiek Onderwijs in België
Identiteiten in evolutie 19de–21ste eeuw

Uitverkocht

Een groot deel van de Belgen heeft school gelopen in het katholiek onderwijs. Sinds het begin van de 19de eeuw hebben religieuze congregaties, bisdommen en schoolbesturen scholen opgericht. Natuurlijk is het katholiek onderwijs sindsdien duidelijk geëvolueerd. De maatschappelijke en culturele context wijzigde bijvoorbeeld onder impuls van de democratisering, de opkomst van de positieve wetenschappen, de emancipatie van de vrouw, de toenemende secularisering. Het katholiek onderwijs speelde niet louter flexibel in op die tendensen, maar heeft ze ook vaak versterkt. Het is dus niet eenvoudig om greep te krijgen op de veranderende historische identiteiten van het katholiek onderwijs in België. Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het SEGEC vroegen een tweetalig team van 26 academici om ze in kaart te brengen. Dit uitzonderlijk boek is het resultaat van dat collectief onderzoek. Het biedt een levendig panorama van praktijken en culturen binnen alle types katholiek onderwijs (buiten universiteit): van kleuterschool tot hogeschool, van klassieke humaniora tot beroepsonderwijs, volwassenenonderwijs, van prestigieus internaat tot bescheiden dorpsschool. Vooral de mensen zelf komen in beeld, hoe zij deze identiteiten hebben beleefd en vormgegeven.

Auteur(s): De Maeyer, Jan, Wynants, Paul
Uitgever: Halewijn
Uitvoering: 500 pagina's , 21 x 30 cm
ISBN: 978-90-8528-395-9
Artikelcode: 439

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen