De Spectateur deel 1 - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

De Spectateur deel 1
Toekomst van het religieuze leven en de apostolische werken

€ 16,95

De Leerstoel Priester Léon de Foere werd in 2018 opgericht door de congregatie van de Zusters van O.L.V. van 7 Weeën in Ruiselede aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven om vanuit een opbouwende en kritische houding kerkelijke en maatschappelijke thema’s op de agenda te plaatsen, te verbreden en te verdiepen. Dit gebeurt aan de hand van vormingssessies en een jaarlijkse publicatie in een nieuwe reeks uitgaven, ‘De Spectateur’ genaamd.

In dit eerste boek in de reeks presenteert de Leerstoel Priester Léon de Foere drie hoofdstukken over de toekomst van het religieuze leven en haar apostolische werken. Theoloog Anton Lingier schrijft over het waarom van de dalende trend van het aantal religieuzen. Hij biedt een stevige analyse van verklaringen die in de literatuur te vinden zijn en evalueert ze kritisch.

Meteen een vruchtbare bodem voor twee pertinente vragen, namelijk: wat moeten we doen met het religieuze leven in het Westen? En ook: wat mogen we hopen? Wim Vandewiele biedt in het tweede en derde hoofdstuk op die vragen een antwoord vanuit sociologisch perspectief. De toekomst van het religieuze leven ligt voor hem zowel in het huidige en gunstige postseculiere klimaat als in het sociaal ondernemerschap dat eigen is aan het religieuze leven.

Auteur(s): Vandewiele, Wim
Uitgever: Halewijn
Reeks: De Spectateur
Uitvoering: Paperback , 96 pagina's , 23,5 x 14,5 cm
ISBN: 978908528637-0
Artikelcode: 894

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen