Steenrots en struikelblok. - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Steenrots en struikelblok.
Petrus in de Evangeliën, Handelingen en brieven.

€ 15,95

Exegeten en homileten van naam - katholiek en protestants, Vlaams en Nederlands - bieden grondige uitleg van sleutelteksten van en over Petrus en geven inzicht in de huidige stand van het Petrusonderzoek.
De onderzoekers maakten gebruik van de beschikbare bronnen, zoals de Evangelies, Handelingen, de beide Petrusbrieven en enkele apocriefe geschriften. In de bundel komt de weerbarstigheid en veelkleurigheid van Petrus volop aan het licht: een visser van mensen, zondaar en bidder, verloochenaar en belijder? De vier evangelies benaderen hem duidelijk verschillend en soms tegengesteld. In de synoptici (Matteüs, Marcus en Lucas) en in de Handelingen neemt Petrus een belangrijke, zij het gedeelde, plaats in.

Auteur(s): Henk Janssen en Klaas Touwen
Uitgever: Skandalon
Reeks: Exegese en preken
Uitvoering: Paperback , 112 pagina's
ISBN: 9789492183521
Artikelcode: 8044

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen