Missie vandaag - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Missie vandaag
Opstellen voor de honderdste verjaardag van mgr. Jan Van Cauwelaert

€ 24,95

"Het zijn anderen die het gedaan hebben, ik was niet alleen." Mgr. Jan Van Cauwelaert zegt dit vaker nu hij honderd wordt. Hij meent het. Het missionaire elan dat de missiebisschop bezielt, heeft hij altijd met anderen gedeeld. Zijn evangelische vreugde, minzame scherpzinnigheid en tomeloze energie hebben duizenden mensen geïnspireerd en op hun beurt in beweging gezet, in Congo, in Vlaanderen, wereldwijd.

Hulde brengen aan mgr. Jan Van Cauwelaert kan alleen door op zijn missionair elan voort te gaan en dat met velen samen te doen. In anderhalf dozijn historische en journalistieke maar ook exegetische, ecclesiologische, missiologische, spirituele en theologische opstellen, gelardeerd met een tiental persoonlijke groeten voor de jarige, schetst dit huldeboek een - uiteraard onvolledig - beeld van de ‘missie vandaag'.

Een unieke samenwerking van scheutisten en andere missionarissen, van leken, priesters en bisschoppen, van activisten en professoren, mannen en vrouwen, jong en oud, allen bewogen door hetzelfde visioen: ‘Hij leeft!'

Voorwoord van mgr. Leon Lemmens en nawoord van Laurent kardinaal Monsengwo Pasinya

Livre en français

Auteur(s): Derroitte, Henri, Lannoo, Benoit, Manhaeghe, Eric
Uitgever: Halewijn
Uitvoering: 336 pagina's , 17 x 24 cm
ISBN: 978-90-8528-286-0
Artikelcode: 438

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen