Mindful geluk - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Mindful geluk
vanuit eeuwenoude Bijbelse wijsheid

€ 15,00

Onze tijd is op een opmerkelijke en veelvoudige wijze bezig met de zoektocht naar wat ‘echt telt’, naar ‘geluk’, naar ‘zingeving’ en naar ‘wijsheid’.
Het toenemend succes van ‘mindfulness’, de aandacht voor het hier en nu, de hype van yoga, de groeiende aandacht voor allerlei vormen van meditatie, de positieve psychologie en het zoeken naar heelheid en harmonie getuigen ervan.

Even opmerkelijk is dat heel wat mooie elementen in al deze benaderingen evenzeer al eeuwenlang joods-christelijk gedachtegoed zijn. Wellicht is het tijd om ze in deze nieuwe context te durven plaatsen. Dit boek gaat eerst op zoek naar de centrale elementen in deze nieuwe existentiële en religieuze zoektocht.

Daarna worden ze gekoppeld aan de monastieke traditie, de middeleeuwse mystiek, de christelijke meditatie en in het bijzonder aan de Bijbelse wijsheidsliteratuur. In dat perspectief worden de verzuchtingen van zoekende mensen vandaag gespiegeld aan de Bijbelse wijsheidstraditie en in het bijzonder aan het deuterocanonieke boek Wijsheid van Sirach. Opmerkelijk parallel met onze tijd, legt dit joods-hellenistische geschrift de nadruk op het hier en nu enerzijds en de verbondenheid met wat ons overstijgt anderzijds, om van daaruit te streven naar de verwerkelijking en vervulling van een zinvol en gelukkig leven.

Auteur(s): Lemmelijn, Benedicte
Uitgever: Averbode
Reeks: Averbode
Uitvoering: Paperback , 114 pagina's , 21 x 15 cm
ISBN: 9782874389559
Artikelcode: 7000

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen