In naam van Paulus - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

In naam van Paulus
de aan Paulus toegeschreven brieven

€ 15,95

In naam van Paulus behandelt de nieuwtestamentische brieven die zogenaamd van Paulus zijn, maar zeker niet door hem zijn geschreven: die aan de Kolossenzen, de Efeziërs, de tweede brief aan de Tessalonicenzen, de brieven aan Timoteüs en Titus, en brengt ze in verband met het beeld van Paulus zoals dat in de Handelingen van de Apostelen wordt geschetst.

Auteur(s): Henk Janssen en Klaas Touwen
Uitgever: Skandalon
Reeks: Exegese en preken
Uitvoering:
ISBN: 9789492183163
Artikelcode: 8024

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen