Getijden van het leven - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Getijden van het leven
Over liturgie en bidden

Uitverkocht

Het getijdengebed is allicht het meest veronachtzaamde luik van de christelijke eredienst. Het kan terecht beschouwd worden als het kleine broertje van de liturgiehervorming na het concilie. Die zette immers voornamelijk de eucharistie, de christelijke initiatie en de sacramenten in de kijker. Toch is het getijdengebed een onuitputtelijke bron van leven en wijsheid. Het volstaat om je erdoor te laten raken en meevoeren om de ongekende mogelijkheden tot verinnerlijking van de geloofsmysteries te ontdekken. Want wie het getijdengebed meebidt, sluit zich aan bij het eeuwige gebed van de Zoon tot de Vader en laat zich in de eenheid van de Geest opnemen in hun drie-ene liefdesband. Het getijdengebed sluit niets of niemand uit maar iedereen en alles in.

De artikelen in deze bundel buigen zich over de onvermoede rijkdom van de liturgie van de getijden: van haar op mensenmaat gesneden ritme en theologische diepgang tot haar spirituele flexibiliteit en poëtische zeggingskracht. Om nog te zwijgen over de talloze contexten waarin het getijdengebed zich kan laten inplanten om vrucht te dragen. Dit boek leest dan ook als één grote uitnodiging om het leven en de getijden nauwer op elkaar te betrekken. Het is een must voor al wie vandaag in de liturgie verdieping zoekt.

Met bijdragen van Joris Geldhof, Dirk Hanssens osb, Maryann Madhavathu, Léon van Ommen, Thomas Quartier osb, Marianne Servaas, Filip Vermeire en Kees Waaijman.

Auteur(s): Geldhof, Joris, Quartier, Thomas
Uitgever: Halewijn
Uitvoering: 134 pagina's , 14,5 x 23,5 cm
ISBN: 978-90-8528-384-3
Artikelcode: 526

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen