Geen vrede maar een zwaard - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Geen vrede maar een zwaard
een christelijke provocatie in tijden van Facebook, IS en vluchtelingenstromen

€ 15,00

De wereldgeschiedenis is meer dan eens getekend door utopieën van vrede die telkens tragisch ontaarden in dystopieën van geweld. Jezus’ woord in Matteüs 10,34 komt voor christenen dan ook bevreemdend over: “Ik ben geen vrede komen brengen, maar een zwaard.” De vraag is wat hier bedoeld wordt met het zwaard. In dit boek overweegt Erik Buys waartoe Jezus van Nazaret, zoals hij wordt voorgesteld en verder bediscussieerd in de canon van het Nieuwe Testament, inspireert en uitdaagt met betrekking tot al te menselijke dromen van vrede, voorspoed en harmonie.

Het eerste deel neemt de vorm aan van een christologisch essay vanuit de zoektocht naar het voorbeeld dat Jezus wil stellen. In een tweede deel worden de ‘christologische principes’ toegepast op actuele situaties.

Auteur(s): Buys, Erik
Uitgever: Averbode
Reeks: Averbode
Uitvoering: Paperback , 110 pagina's , 21 x 14 cm
ISBN: 9782874389566
Artikelcode: 7003

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen