Directorium voor de catechese. Vademecum - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Directorium voor de catechese Vademecum

€ 5,00

Het nieuwe Directorium voor de catechese werd in juni 2020 voorgesteld door Mgr. Fisichella, voorzitter van de Pauselijke raad voor de bevordering van de nieuwe evangelisatie, en is voor alle catechisten beschikbaar. Maar wat is een Directorium voor de catechese dan juist? Er zijn er in het verleden immers al twee met diezelfde naam verschenen. En waarom die keuze om er een nieuw te publiceren in 2020?

Het Vademecum dat u in uw handen heeft beantwoordt deze vragen in een levendige en toegankelijke taal. Het biedt tegelijk een overzicht van de twaalf hoofdstukken van het werk. Voor elk hoofdstuk worden voor de lezer de voornaamste ideeën toegelicht, de bijdrage aan de catechetische reflectie, de toepassing die eruit kan voortvloeien, enkele specifieke observaties en vragen om in groep over na te denken. Op die manier willen we catechisten in de lezing begeleiden om hen in staat te stellen er lessen uit te trekken.

Catherine Chevalier is vormingsverantwoordelijke en docent in het Universitair Centrum voor praktische theologie aan de UCLouvain. Ze is daarnaast hoofdredacteur van het internationaal tijdschrift Lumen Vitae.

Henri Derroitte is vice-decaan van de faculteit theologie aan de UCLouvain en sinds 2015 nationaal directeur voor de catechese en het catechumenaat voor Franstalig België.

Auteur(s): ICC
Uitgever: Licap
Reeks: ICL
Uitvoering: 48 pagina's , 21 x 15 cm
ISBN: 978-94-6196-229-4
Artikelcode: 5318

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen