Van Abba tot Zondebok - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Van Abba tot Zondebok
Een joods-christelijke dialoog over Bijbelse misverstanden

€ 24,95

In Van Abba tot Zondebok. Bijbelse misverstanden opgehelderd vind je een bondige verzameling trefwoorden uit domeinen waar jodendom en christendom elkaar raken.

Bij elk trefwoord wordt eerst een beschrijving gegeven van de misvattingen die achter het begrip verborgen liggen en vaak een hardnekkig leven leiden. Daarop volgt een heldere analyse die uitmondt in perspectieven voor een nieuwe, respectvolle lezing.

De wordingsgeschiedenis van het boek is op zich al een krachtige getuigenis van een doorgedreven joods-christelijke toenadering. Geen enkele uitleg is door één auteur geschreven, de tekst is telkens gegroeid uit open overleg tussen op zijn minst vijf personen. Je mag je verwachten aan nieuwe en ongewone inzichten die de horizon van je kennis verbreden en uitnodigen tot verdere verkenning. Een handig naslagwerk voor wie zich engageert in catechese, verkondiging, pastoraal. Leerrijk voor wie zich in de Bijbel wil verdiepen.

Dr. Paul Petzel studeerde theologie en kunst en geeft les in het secundair onderwijs. Hij woont in Andernach (D). Dr. Norbert Reck is freelance copywirter en vertaler. Hij woont in München (D).

Auteur(s): Petzel, Paul, Reck, Norbert
Uitgever: Halewijn
Uitvoering: Paperback , 144 pagina's , 23,5 x 14,5 cm
ISBN: 978-90-8528-540-3
Artikelcode: 697

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen