Over de drempel - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Over de drempel
Bidden in de ochtend en de avond

Uitverkocht

Veel mensen vragen naar structuur, ritme, discipline in hun gebed: ze voelen dat dit de enige manier is om het gebed vol te houden en als dragende kracht te ervaren voor hun doen en laten doorheen de dag. Daarom werkten kardinaal Danneels en Iny Driessen gebedsmomenten uit voor de ochtend en de avond, en dat voor vier weken door het jaar en voor de grote kerkelijke feesten.

Eerst komt telkens het kruisteken, waarmee we ons plaatsen in de aanwezigheid van de Drie-ene God. Daarna volgt een gebed uit onze rijke traditie. De meditatie die daarop volgt, legt bepaalde accenten uit het gebed bloot en doet je 'naar het diepe' varen. Bij de thematiek van elk gebedsmoment werd ook een psalm en een korte Schriftlezing gekozen. Ten slotte reiken de auteurs één of meer slotgebeden aan: afhankelijk van je aanvoelen of van het individueel of in groep bidden, kun je daar een keuze uit maken.

Deze gebedsmomenten voor de ochtend en de avond willen mensen over de drempel van het gebed helpen, om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God, en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.

Auteur(s): Danneels, Godfried, Driessen, Iny
Uitgever: halewijn
Uitvoering: 552 pagina's , 12 x 18 cm
ISBN: 978-90-8528-379-9
Artikelcode: 522

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen