Naar de kern van het christelijke geloof - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Naar de kern van het christelijke geloof
Eerste verkondiging in 40 stappen

Uitverkocht

De Kerk verkondigt het ‘kerygma' vanaf de eerste Pinksterdag. Het Griekse woord drukt het goed uit: het gaat om een geroepen mededeling, een aankondiging waarmee heel snel de kern van de zaak ter sprake komt. Met dit boek wil Mgr. Léonard vandaag die eerste verkondiging over Christus laten weerklinken.

De manier waarop hij het kerygma presenteert is speciaal: hij richt zich rechtstreeks tot de lezer en spreekt hem/haar aan in de tweede persoon, als een 'jij'. Achtereenvolgens worden behandeld: de Godsvraag; het probleem van het kwaad; Christus; de Drie-eenheid; de Kerk (vrij gedetailleerd, want voor velen een steen des aanstoots); Maria; de sacramenten; de uiteindelijke bestemming van de mens; leven volgens de moraal; en tot slot het gebed. Maar altijd gebeurt dit ‘kerygmatisch', verkondigend. Ieder thema krijgt drie pagina's toebedeeld en bestaat telkens uit twee kortere delen, elk iets meer dan een pagina lang.

Er is geen levendige kennis van het geloof nodig om de tekst te begrijpen, althans geen grondige kennis. Dit kleine boekje zal zeker vaak terechtkomen bij mensen die wel bekend zijn met het christendom maar niet met het levend geloof. Met Gods genade zal het hen misschien helpen om opnieuw de schoonheid en samenhang van het christelijke geloof te ontdekken en een eindweegs in de richting van Christus te gaan.

Beluister de uitzending 'Naar de kern', Radio Maria (NL): Naar de kern, woensdag 22-01-2014

Auteur(s): Leonard, Andre Jozef
Uitgever: Halewijn
Uitvoering: 136 pagina's , 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-90-8528-199-3
Artikelcode: 377

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen