Kwetsbare vrede - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Kwetsbare vrede

Uitverkocht

Dit boek schetst het vredeswerk dat Pax Christi als internationale vredesbeweging sinds 1945 en als autonome Vlaamse sectie sinds 1973 wil uitbouwen. Met recht en reden staat in de titel: kwetsbare vrede. De vrede is nooit definitief; ze kan altijd weer verstoord of gebroken worden. Doorheen de verhalen in dit boek komen heel wat feiten en gebeurtenissen aan bod. De lezer krijgt bovenal een inzicht in de krachtlijnen en de hoofdaccenten van deze vredesbeweging.

Het prille begin is het wondere verhaal van twee mensen die elkaar op 11 maart 1945 hebben ontmoet en die in het naoorlogse Europa iets nieuws op gang hebben gebracht. Paus Johannes XXIII gaf op 11 april 1963 zijn vredestestament aan de wereld; vanaf het begin stond hij aan de zijde van Pax Christi. In het midden van de Koude Oorlog hebben pioniers van de beweging een breed vredesconcept uitgedacht dat tot op vandaag geldig is. De keuze voor een actief geweldloos alternatief is de keuze voor een begaanbare weg die tegelijk visionair, praktisch en effectief is. De drie pijlers waarop volgens een Joods-rabbijnse traditie de wereld is gebouwd blijven ook geldig voor Pax Christi. Een authentieke Bijbelse en profetische inspiratie stuwt de beweging verder naar steeds nieuwe realisaties van rechtvaardigheid en verzoening.

Auteur(s): Hanssens, Jo
Uitgever: Halewijn
Uitvoering: 80 pagina's , 15 x 21 cm
ISBN: 978-90-8528-274-7
Artikelcode: 427

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen