Jezus in christendom en islam - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Jezus in christendom en islam

€ 20,99

Wie is Jezus? De visie van de oorspronkelijke – joodse – Jezusbeweging aan het begin van de jaartelling zou weleens het best bewaard kunnen zijn gebleven in de islam. De eerste ‘jodenchristenen’ zagen Jezus als mens, als een groot profeet. Na die eerste periode ontstond vooral in de Griekse en Romeinse wereld de behoefte Jezus groter te maken en te vergoddelijken. Geleidelijk groeide een waaier aan visies, vaak gekoppeld aan geografische gebieden. De jodenchristenen weken veelal uit richting Arabië en kregen invloed in gebieden rondom Arabië, dat de bakermat van de islam zou worden. Voor Mohammed werd hun Jezusvisie belangrijk en kreeg zijn neerslag in de Koran. Mohammed verzette zich fel tegen een goddelijke status van Jezus, en keerde zich daarmee tegen de zogenoemde conciliechristenen, die Jezus als ‘zoon van God’ zagen en later ook als God zelf. Eduard Verhoef laat treffend zien hoe in de eerste eeuwen na Jezus’ leven de beeldvorming over hem zich ontwikkelde langs verschillende sporen. Hij analyseert de visies in het Nieuwe Testament, in de Koran, en in andere relevante bronnen, en betrekt de culturele en staatkundige invloeden erbij. Islam en christendom blijken ondanks verschillen veel meer gemeenschappelijke wortels te hebben dan doorgaans gedacht.

Dr. Eduard Verhoef is theoloog en kenner van het vroege christendom. Daarnaast is hij islamkenner, auteur van ‘Uitleg bij de Koran’ en Koranvertaler.

Auteur(s): Eduard Verhoef
Uitgever: Skandalon
Reeks: Uitgeverij Skandalon
Uitvoering: Paperback , 128 pagina's
ISBN: 9789493220027
Artikelcode: 8097

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen