Homiletisch directorium - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Homiletisch directorium

€ 15,00

Tijdens de gewone bisschoppensynode van 2008, rond het thema ‘Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk’, vroegen verschillende bisschoppen naar passende instrumenten die predikanten zouden kunnen helpen bij de voorbereiding van een homilie. Het document reflecteert eerst over de eigenheid en de bedoeling van de homilie. Bijzondere aandacht is er voor de manier waarop de homilie de Schrift in de context van de liturgie interpreteert, vertrekkend vanuit het paasmysterie van de gestorven en verrezen Christus. In het tweede, rijk uitgewerkte deel geeft de tekst concrete voorbeelden en suggesties om de aangereikte principes toe te passen op de zondagslezingen in de loop van het liturgisch jaar. Ze nodigen uit om de Schrift en de liturgie hechter met elkaar te verweven en om aan de homilie een sterker actualiserend karakter te geven. Een hulpmiddel dus om de kracht van Gods Woord te laten herleven in de liturgische vieringen.

Auteur(s): ICL
Uitgever: Licap
Reeks: ICL
Uitvoering: 126 pagina's
ISBN: 9789461961020
Artikelcode: 5005

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen