Het kerkgebouw. Betekenis en toekomst - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Het kerkgebouw. Betekenis en toekomst

€ 3,50

Sinds zowat een decennium wordt in ons land zowel door de katholieke Kerk als vanuit de verschillende betrokken overheden nagedacht over de betekenis en de toekomst van de parochiekerken.

In juni 2019 schreven de Belgische bisschoppen hun visie over de kerkgebouwen neer. Het is een pleidooi voor een bedachtzame en respectvolle omgang met dit patrimonium, dat zo’n belangrijke rol gespeeld heeft en nog altijd speelt in de samenleving. Het is ook een uitnodiging aan de kerkgemeenschap om meerdere betekenislagen van de kerkgebouwen te onderkennen en ermee aan de slag te gaan, al is het maar door de kerk regelmatig gewoon ‘open’ te houden voor bezoek, bezinning, stilte en gebed.

Aansluitend bij deze visie, hebben de Vlaamse bisschoppen deze ‘handreiking’ geschreven, met als doel vanuit dezelfde beleidsvisie om te gaan met het gebruik en de toekomst van parochiekerken. Dit document steunt op ervaringen uit de dagelijkse praktijk, vanuit zowel pastoraal als beheersmatig oogpunt. Het brengt ervaringen samen uit alle Vlaamse bisdommen. De handreiking wil een hulpmiddel zijn voor iedereen die op een of andere wijze met de parochiekerken begaan is.

Auteur(s): De Vlaamse bisschoppen
Uitgever: Licap
Uitvoering: Paperback , 21 x 15 cm
ISBN: 9789461962096
Artikelcode: 5228

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen