God en de moraal - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

God en de moraal

€ 19,95

Kunnen we uit de Bijbel morele gedragsregels afleiden? En zijn die universeel en altijd geldig, en dus ook direct toepasbaar hier en nu? De gerenommeerde theoloog Rochus Zuurmond beantwoordt deze vragen ontkennend. Bijbelse teksten, zoals de Tien Geboden en de Bergrede, zijn ontstaan onder andere omstandigheden dan de onze, met andere normen en waarden. Zelfs over naastenliefde denkt men anders. Dat maant tot voorzichtigheid.

De Bijbel gaat niet over wat wel en niet mag, maar over macht. Geloof stelt de vraag welke machten wij collectief en individueel vertrouwen. Zijn dat de goden van deze wereld? Of is het die vreemde, ontregelende God waarover de Bijbel verhaalt en die vaak keuzes maakt die strijdig lijken met onze politieke logica? De Bijbelse teksten ondermijnen elke dominerende moraal en openen onze ogen voor het weerloze.

Auteur(s): Zuurmond, Rochus
Uitgever: Skadalon
Reeks: Uitgeverij Skandalon
Uitvoering: paperback , 184 pagina's
ISBN: 978-94-92183-67-5
Artikelcode: 8064

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen