Edith Stein. Leven aan Gods hand - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Edith Stein. Leven aan Gods hand
Derde druk

Uitverkocht

Chirurg dr. Ilse Kerremans begon zich in de karmel te verdiepen toen een vriendin alles achter zich liet om zich volledig aan God te wijden in een slotklooster. Ze las ontelbare werken over de karmelspiritualiteit en wie dat doet, stoot al spoedig op de figuur van Edith Stein. Ze las ook de teksten van Edith Stein zelf en verdiepte zich zo in haar persoon en denken dat ze er voordrachten en seminaries over ging geven.

Uiteindelijk bracht ze, op verzoek van de broeders van de Nederlandse Provincie van de Ongeschoeide Karmel, al haar kennis samen in dit boek. Er zijn al vele biografieën over Stein geschreven. Dit boek onderscheidt zich daarvan door specifiek aandacht te schenken aan de periode dat Edith Stein in Nederland woonde, een belangrijke tijd in haar leven waarvoor in de biografieën tot nu toe weinig aandacht is geweest. Dat doet Ediths verblijf in de lage landen, de grote inzet van de zusters van Echt en van vele andere Nederlanders, de vrienden die zij er maakte en het werk dat ze er verrichtte, in vele opzichten tekort. Met dit boek hoopt Ilse Kerremans iets van dit tekort goed te maken.

Wat Edith Stein nog allemaal voor ons had kunnen betekenen, indien zij de oorlog overleefd had - we kunnen er slechts naar gissen. Maar Auschwitz mag het laatste woord niet krijgen. Edith Stein komt opnieuw tot leven op deze bladzijden, door haar aan het woord te laten in haar teksten en in getuigenissen van mensen voor wie zij een stuwende kracht in het leven was en is.

Bekijk de Braambosuitzending met Ilse Kerremans over Edith Stein

Auteur(s): Kerremans, Ilse
Uitgever: Halewijn
Uitvoering: 296 pagina's , 17 x 24 cm
ISBN: 978 90 8528 296 9
Artikelcode: 429

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen