Die gesproken heeft door de profeten - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Die gesproken heeft door de profeten
LOGOS XVI

€ 21,50

De LOGOS-studiedagen – Leuvense Ontmoetingen rond Geloof, Openbaring en Spiritualiteit – nemen telkens een zinsnede uit de geloofsbelijdenis als vertrekpunt. In deze bundel richten we ons op de gedachte 'Die gesproken heeft door de profeten'.

Profeten in de Bijbelse betekenis zijn mensen die op grond van hun Godsgeloof een kritisch onderscheidingsvermogen hebben. Ze hebben oog voor individueel en collectief onrecht en roepen op tot ommekeer. Ze dagen de gevestigde orde uit, vooral wanneer ‘de armen, de weduwe en de wees’ daarvan het slachtoffer worden. Ze spreken in Gods Naam en roepen zijn visioen in herinnering. Dat is een ‘gevaarlijke herinnering’ die niet onverschillig laat, die tegelijk irriteert en troost. Alle christenen, individueel en als gemeenschap, zijn geroepen om profeet te zijn in en voor de Kerk en de wereld van vandaag.

Deze bundel biedt in de breedte en de diepte reflecties over de betekenis van het profetisme vanuit een Bijbels en christelijk perspectief, en stelt ook de vraag naar de actualisering ervan. Wie zijn de profeten van vandaag, welk onrecht stellen zij aan de kaak en welke boodschap van hoop brengen zij? Hoe en op welke domeinen kan de Kerk vandaag een profetische rol spelen? En wat zijn de profetische aandachtspunten voor de wereld van politiek en onderwijs? De auteurs komen uit de meest diverse contexten en spreken vanuit een innerlijke bewogenheid en met kennis van zaken.

Met bijdragen van Bénédicte Lemmelijn, Kristof Struys, Luc Van Gorp, Jürgen Mettepenningen, Anthony Dupont, Bart Willemen, Ellen Van Stichel, Lode Van Hecke, Christa Damen en Sammy Mahdi.

Auteur(s): Struys, Kristof, Boeve, Lieven, De Preter, Albrecht
Uitgever: Halewijn
Reeks: LOGOS
Uitvoering: Paperback , 118 pagina's , 23,5 x 14,5 cm
ISBN: 9789085286622
Artikelcode: 937

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen