Vragen staat vrij - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Vragen staat vrij
Over vragen stellen als methode in oude en nieuwe wijsheidstradities

Uitverkocht

Het stellen van vragen is een van de belangrijkste vormen in de menselijke communicatie. Het gemeenschappelijke aan alle vragen is dat zij bedoeld zijn om iets in beweging te brengen.

In deze bundel zijn artikelen samengebracht die het thema van de kunst van het vragen stellen, benaderen vanuit een veelheid aan religieuze en filosofische tradities. Zo wordt stilgestaan bij leraren als Socrates, Jesaja, Jezus van Nazaret, Augustinus, Thomas van Aquino, Martin Heidegger en Charles Taylor en hun gebruik van vragen stellen in hun onderricht. Naast het christendom krijgen ook jodendom en islam aandacht, naast de klassieke Griekse filosofie ook de moderne filosofische stromingen.

Prof. dr. Archibald L.H.M. van Wieringen (1963) is priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam en hoogleraar Oude Testament aan de Tilburg School of Catholic Theology. Prof. dr. Bart J. Koet (1955) is diaken van het bisdom Haarlem-Amsterdam, hoogleraar Nieuwe Testament en bijzonder hoogleraar vroegchristelijke letterkunde aan de Tilburg School of Catholic Theology.

De meewerkende auteurs zijn allen specialisten op hun vakgebied. De meesten van hen zijn verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology.

Auteur(s): van Wieringen, Archibald, Koet, Bart
Uitgever: Halewijn
Uitvoering: Paperback , 320 pagina's , 23 x 15 cm
ISBN: 9789089724007
Artikelcode: 816

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen