LOGOS XVII. Een roeping voor iedereen - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

LOGOS XVII. Een roeping voor iedereen
Geloven in de gemeenschap van de heiligen

€ 29,95

De LOGOS-studiedagen – Leuvense Ontmoetingen rond Geloof, Openbaring & Spiritualiteit – nemen een zinsnede uit het credo als vertrekpunt. Het thema van de LOGOS-studiedag in 2023 is ‘Geloven in de gemeenschap van de heiligen’.

Wie denkt dat heiligenlevens behoren tot het verleden, die vergist zich. In de hele wereld worden heiligen volop vereerd in de kerken en in de alledaagse geloofsbeleving. In Rome vinden er jaarlijks meerdere heiligverklaringen plaats. Vanaf de vroege kerk tot op de dag van vandaag bidden gelovigen tot de heiligen. Heiligen worden door gelovigen beschouwd als broeders en zusters in het geloof, en als middelaars op wier voorspraak men vertrouwt in de relatie die men heeft met Christus.

Als de kerk leert dat de kerk zelf de gemeenschap van heiligen is, wil dat niet zeggen dat de kerk is voorbehouden aan perfect deugdzame mensen, maar dat zij een gemeenschap is van zondaars die door Christus zijn verlost. Geloven in de kerk als gemeenschap van de heiligen betekent daarom ook geloven in een gemeenschap waar niemand zich van uitgesloten hoeft te weten, omdat men niet eerst aan heilige standaarden hoeft te voldoen alvorens er deel van uit te maken. Iedereen is geroepen tot heiligheid.

Met bijdragen van Els Agten, Erik Borgman, Albrecht De Preter, Stephan van Erp, Anton Lingier, Anton Milh, Carl Snoecx, Pierre Van Hecke, Frederique Vanneuville, Geertjan Zuijdwegt en Marga Zwiggelaar.

Auteur(s): Van Erp, Stephan
Uitgever: Halewijn
Reeks: LOGOS
Uitvoering: paperback , 148 pagina's , 23,5 x 14,5 cm
ISBN: 9789085286967
Artikelcode: 979

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen