Het vak r.-k. godsdienst - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Het vak r.-k. godsdienst
Op het kruispunt van samenleving, onderwijs & kerkgemeenschap

€ 2,00

Het vak rooms-katholieke godsdienst heeft een eigen plaats in het onderwijs in Vlaanderen. Het is een vak met vele kansen en mogelijkheden. Tegelijk roept het ook vragen op, oude en nieuwe. De bisschoppen zijn de eindverantwoordelijken voor het katholieke godsdienstonderwijs. Vanuit deze verantwoordelijkheid mandateren zij de leerkrachten r.-k. godsdienst. Zij laten zich daarin bijstaan door de Erkende Instantie r.-k. godsdienst, die ook het aanspreekpunt is voor de Vlaamse Overheid. In deze tekst denken de Vlaamse bisschoppen en de Erkende Instantie r.-k. godsdienst samen na over de betekenis van het vak in ons onderwijs en onze samenleving. Tegelijk schuiven ze enkele concrete richtlijnen en verwachtingen naar voren, opdat het ook in de toekomst aan zijn belangrijke opdracht kan beantwoorden.

Auteur(s): De Vlaamse bisschoppen
Uitgever: Licap
Uitvoering: geniet , 32 pagina's , 21 x 15 cm
ISBN: 978-94-6196-140-2
Artikelcode: 5143

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen