Een uitdagend woord - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Een uitdagend woord
Inspiratie in het dagelijks leven op school

Uitverkocht

Hoe kan de christelijke inspiratie gestalte krijgen op de speelplaats, in het personeelslokaal, tijdens een vergadering, in een gesprek? Aan de hand van concrete voorbeelden uit het dagelijks leven op school geeft Fons Uytterhoeven ons te denken. Hij doet dat door de werkelijkheid op school te verbinden met de Bijbel. Zo zet hij aan tot dialoog tussen beide, waarbij het Woord de werkelijkheid positief uitdaagt. En zo de school warmer en sterker maakt voor allen.


Fons Uytterhoeven werd na een veelzijdige onderwijsloopbaan bisschoppelijk afgevaardigde voor het Nederlandstalig katholiek onderwijs in het aartsbisdom (2010-2016). Bij gelegenheid van zijn afscheid als bisschoppelijk afgevaardigde verschijnt dit boek, waarbij kardinaal Jozef De Kesel en directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve elk tekenen voor een voorwoord.

Auteur(s): Uytterhoeven, Fons
Uitgever: Halewijn
Uitvoering: Paperback , 104 pagina's , 21 x 14,5 cm
ISBN: 978-90-8528-406-2
Artikelcode: 550

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen