Theologie en beperking - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Theologie en beperking

Uitverkocht

De band tussen geloof en mensen met een beperking is in Vlaanderen vooral bekend vanuit de pastorale zorg in christelijk geïnspireerde voorzieningen. Daarnaast heeft er zich in de laatste decennia een andere beweging ontwikkeld, namelijk de reflectie over ‘theologie en beperking'. Theologen en andere geïnteresseerden zijn steeds meer gaan nadenken over de wederzijdse uitdagingen van theologie en beperking. Daarbij gaat het niet alleen over pastorale zorg, maar ook over wat geloof, spiritualiteit, Bijbel en ethiek betekenen voor mensen met een beperking, en omgekeerd hoe mensen met een beperking deze elementen van de theologie uitdagen.

Dit is het eerste Vlaamse boek over ‘theologie en beperking'. Het is geschreven naar aanleiding van het emeritaat van prof. Marcel Broesterhuizen die al jarenlang titularis is van de leerstoel voor dovenpastoraat aan de KU Leuven. Zijn afscheidscollege over dovenpastoraat en een visietekst over geloof vieren met mensen met een beperking zijn in het boek opgenomen. Er wordt ingegaan op het waarom van het leven met een beperking en op wat een beperking betekent in het licht van de Schepping. Er wordt gekeken hoe theologie kan bijdragen aan de inclusie en hoe spiritualiteit kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking. Ook mensen met een beperking komen aan het woord, want ‘niets over ons, zonder ons'.

Met bijdragen van Marcel Broesterhuizen, Patrick Devlieger, Jacqueline Kool, Axel Liégeois en Hans Reinders.

Auteur(s): Liégeois, Axel
Uitgever: Halewijn
Uitvoering: 144 pagina's , 14,5 x 23,5 cm
ISBN: 978-90-8528-295-2
Artikelcode: 457

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen