Te weinig priesters. En nu? - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Te weinig priesters. En nu?

€ 22,95

Alphonse Borras ziet in dit boek de realiteit van het slinkende aantal priesters recht in de ogen en onderzoekt de consequenties ervan. Hij onderscheidt de vraag wat te doen bij een kleiner aantal priesters (relatieve schaarste), van deze wat er moet gebeuren als een bisdom niet meer over het minimum aantal priesters beschikt om de basistaken te waarborgen (absolute schaarste). De auteur sust zichzelf niet met een naïef geloof in een terugkeer naar de situatie zoals die vroeger was of dat er zich plots een miraculeuze uitweg zou aandienen. Overtuigd als hij is dat eenvoudige oplossingen niet aan de orde zijn, vindt hij het durven stellen van de juiste vragen heel belangrijk. Het samen met anderen op zoek gaan naar antwoorden, ziet hij als de weg bij uitstek naar de toekomst.

Alphonse Borras is sinds 2001 vicaris-generaal in het bisdom Luik. Hij is professor emeritus kerkelijk recht aan de Université catholique de Louvain. Het toepassen van theologie en kerkelijk recht op de actuele situatie in de Kerk ziet hij als zijn zending, meer specifiek wat betreft de taken aan leken toevertrouwd, het diaconaat en de concrete parochiepastoraal.

Auteur(s): Borras, Alphonse
Uitgever: Halewijn
Uitvoering: paperback , 204 pagina's , 14,5 x 23,5 cm
ISBN: 978-90-8528-453-6
Artikelcode: 583

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen