Kardinaal Basil Hume - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Kardinaal Basil Hume
Een pelgrim die God zoekt

€ 22,50

Mocht er in kerkelijke kringen zoiets bestaan als een x-factor, dan zou er grote unanimiteit over bestaan dat kardinaal Basil Hume die had. De woorden van deze vroegere abt van abdij­ Ampleforth, later aartsbisschop in Westminster, vinden twintig jaar na zijn dood nog alt­ijd hun weg naar het hart van wie ze tot zich neemt.

Veelz­ijdig, diepzinnig, humoristisch, z­ijn maar enkele woorden om z­ijn buitengewone persoonl­ijkheid te schetsen. Ogenschijnlijke tegenstellingen weet h­ij in zich te verenigen. Als geen ander is hij­ mee met de grote veranderingen in Kerk en wereld. Tegel­ijk blijft hij­ altijd monnik, helemaal geworteld in God.

Hij­ kan met iedereen overweg: h­ij is zowel voetbalsupporter met de supporters, als vriend aan huis bij­ de koningin. ‘Een pelgrim die God zoekt’ drukt het best uit wie h­ij was. Medepelgrims zoeken was de hoofdbetrachting in zijn leven. Dit verlangen eindigt niet met z­ijn dood.

Gertrude Feick is benedictines, ingetreden bij de trappistinnen in de abdij Our Lady of the Redwoods, Whitehorn, Californië. Zij doctoreerde aan de Pauselijke Universiteit Thomas van Aquino te Rome. Ze schreef de eerste doctoraatsthesis over Basil Hume.

Auteur(s): Feick, Gertrude
Uitgever: Halewijn
Uitvoering: paperback , 172 pagina's , 14,5 x 23,5 cm
ISBN: 978-90-8528-554-0
Artikelcode: 723

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen