Catalogus Septiformis - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Catalogus Septiformis

€ 12,00

De meertalige catalogus bij de tentoonstelling in de Brusselse Sint-Michiel en Sint-Goedelekathedraal die door de Belgische bisschoppen werd aangeboden aan kardinaal Danneels ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag (in 2008). Met een korte biografie van elke kunstenaar en met naast het beeldmateriaal ook een duiding.

Het begrip ‘septiformis’ komt uit de gregoriaanse hymne Veni Creator Spiritus. De scheppende Geest wordt daarin aangeroepen om zijn zeven gaven - de hymne spreekt over zeven vormen, septiformis munere - te schenken: wijsheid, kennis, geloof, genezing, wonderen, profetie en taal (1 Korinthiërs 12,8-11). In de tentoonstelling kregen die gaven vorm in de artistieke expressie van zeven kunstenaars. Die werden op basis van drie criteria geselecteerd. In hun werk gaan ze verder dan het louter esthetische of decoratieve en durven ze ook existentiële en spirituele thema's aan te snijden. Ze genieten allen internationale bekendheid en ze wonen allemaal in ons land, ook al hebben ze wortels in een andere cultuur. Daarbij werd ook het communautair evenwicht gerespecteerd: Fred Eerdekens woont in Hasselt, Kris Martin en Jan Van Imschoot in Gent, Edith Dekyndt in Doornik, Patrick Corillon in Luik, Marie-Jo Lafonaine en Marin Kasimir in Brussel, waarbij die laatste de Duitse gemeenschap vertegenwoordigt. De presentatie van hun kunstwerken in een gotische kathedraal levert alvast een extra dimensie op. Dat kader roept nieuwe betekenissen of onverwachte perspectieven op. Zo zet hedendaagse kunst in een religieuze ruimte aan tot mediteren en de mooi verzorgde catalogus maakt het mogelijk die meditatie thuis te herhalen.

Uitgever: Halewijn
Uitvoering: Paperback , 72 pagina's
ISBN: 9789085280958
Artikelcode: 291

Deel dit artikel

Als u één van deze iconen aanklikt krijgen je vrienden de link te zien al dan niet voorzien van uw commentaar. U kan de link naar deze pagina ook doormailen middels het e‐mail‐icoontje.Over delen